Actualment tots vivim connectats, el nostre Smartphone conté molta informació sobre nosaltres i, per si un cas, aquesta informació també podem trobar-la a la nostra Tablet. A més, des de fa temps, els nostres objectes electrònics ens ofereixen noves possibilitats gràcies al fet de poder connectar-se a internet. Cada vegada depenem més de la tecnologia […]