El blockchain o cadena de blocs és una tecnologia que permet transferir dades digitals mitjançant un sistema de codificació de la informació molt sofisticat, i de forma completament segura. Per entendre-ho, el blockchain seria com un llibre de comptabilitat on es registren totes les entrades i sortides de qualsevol transacció. Per això es diu que […]